Gjøl Ro & kajakblog

Gjøl Ro & kajakblog

Klub aktiviteter

Denne blog er målrettet Gjøl ro & kajakklubs medlemmer.
På disse sider vil man med tiden kunne finde turberetninger med billeder, tips og tricks for roere og kajakroere, forslag til nye aktiviteter og meget mere...
Du vil altid kunne kommentere på bloggens indlæg, men nye indlæg kan kun lægges op af klubbens redaktørere.

Klubaften hver tirsdag og torsdag kl 18.30 i sommerhalvåret.
Mandag og onsdag kl. 9.00 er der også mulighed for at komme i robådene..

Generalforsamling

KLUB-FORUMPosted by Henrik Rasmussen Mon, January 27, 2014 12:51:23

GJØL RO & KAJAKKLUB

Der indkaldes til generalforsamling i Klubhuset
Torsdag den 13. februar 2014 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal afholdes hvert år i februar måned.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Bestyrelsens Beretning.

3. Regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af formand – vælges for 1 år
Bjarne er ikke villig til genvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år
På valg er:
Finn – villig til genvalg
Allan – ikke villig til genvalg
Karl Jørn – ikke villig til genvalg
1 ledig post for 1 år – Karl Jørn er villig til valg
2 suppleanter (vælges for 1 år)

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

8. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes fremsat på generalforsamlingen, skal
være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage inden
generalforsamlingen.

9. eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen